Boubacar Ndiaye (Zicozilo)
26Jul
Boubacar Ndiaye (Zicozilo)

Première Dauphine (Zicozilo)
03aou
Première Dauphine (Zicozilo)

Atelier C'est dans Mes Cordes (Zicozilo)
04aou
Atelier C'est dans Mes Cordes (Zicozilo)

Cinéma de plein air en partenariat avec VÉO
10aou
Cinéma de plein air en partenariat avec VÉO

Restitution atelier percus (Zicozilo)
29aou
Restitution atelier percus (Zicozilo)

Kenkeliba (Zicozilo)
29aou
Kenkeliba (Zicozilo)

ZFO Collectif (Zicozilo)
31aou
ZFO Collectif (Zicozilo)

Le Jardin du Barry s'anime !
14Sep
Le Jardin du Barry s'anime !

Tournoi de mini foot (date à confirmer)
12Oct
Tournoi de mini foot (date à confirmer)